Medische ongevallen

 In geval van een medisch ongeval vanaf 2 april 2010 kan men beroep doen op het Fonds voor de Medische Ongevallen.

Wat is het Fonds voor de Medische Ongevallen?

Het Fonds voor de Medische Ongevallen – of kortweg het FMO – staat ter beschikking voor personen die menen schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg en hieromtrent een advies en een vergoeding willen.

Hoe is het Fonds voor de Medische Ongevallen ontstaan?

Het Fonds werd opgericht bij wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade geleden als gevolg van de gezondheidszorg.

Waarom is het Fonds voor de Medische Ongevallen een goede zaak?

Omwille van het feit dat er een nieuw recht op schadevergoeding is voorzien in geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Daarnaast bestaat er voortaan de mogelijkheid om gratis bij het Fonds een snelle en éénvoudige procedure voor schadeafhandeling te laten verlopen voor personen die menen schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg. Een regeling via de rechtbank blijft mogelijk.

Welke schadegevallen kunnen bij het Fonds voor de Medische ongevallen gemeld worden?

Enkel voor de schadegevallen die zich vanaf 2 april 2010 hebben voorgedaan, kunnen dossiers geopend worden bij het Fonds.

Wie vergoedt het schadegeval dat werd ingediend via het Fonds?

Als uit het onderzoek van het Fonds blijkt dat de schade is veroorzaakt door een feit waarvoor een zorgverlener aansprakelijk is, dan zal het Fonds de verzekeraar van deze zorgverlener verzoeken om de schade te vergoeden.

Indien de schade het gevolg is van een medisch ongeval zonder dat een zorgverlener hiertoe aansprakelijk is, dan zal het Fonds de schade vergoeden indien de schadedrempel is bereikt. Overeenkomstig de wet, zal het Fonds in sommige gevallen een schadevergoeding uitbetalen in de plaats van de zorgverlener of zijn verzekeraar. Het Fonds zal ondermeer tussenkomen in geval van betwisting, door de zorgverlener of zijn verzekeraar, van de aansprakelijkheid zoals erkend door het Fonds, alsook indien de zorgverlener niet of niet voldoende is verzekerd of ten slotte, indien het vergoedingsvoorstel door de zorgverlener of zijn verzekeraar kennelijk ontoereikend is. In voormelde hypotheses, zal het Fonds zich wenden tot de zorgverlener of zijn verzekeraar voor de terugvordering. 

Wat is de schadedrempel tot vergoeding door het Fonds in geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid?

De schadedrempel tot vergoeding bij een ongeval zonder aansprakelijkheid bestaat uit onderstaande voorwaarden. Er is sprake van abnormaal ernstige schade indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° De patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25 % of meer;

2° De patiënt is getroffen door een tijdelijke

arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes

opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende

maanden over een periode van twaalf maanden;

3° De schade verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt;

4° De patiënt is overleden.

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.