Schade huisvrouw

(180) Een huisvrouw heeft recht op materiële schade gedurende de periode van tijdelijke werkongeschiktheid. Alhoewel zij voor haar huishoudelijk taak geen vergoeding ontvang vertegenwoordigt haar werkzaamheid een economische waarde. Dit Blijkt overduidelijk wanneer bij volledige ongeschiktheid de taken van de huisvrouw door derden dienen te worden overgenomen. Indien het een hulp is van buiten het gezien, zal deze persoon normaliter tegen bezoldiging de huishoudelijke taken overnemen. De kosten kunnen indien redelijk en bewezen, bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht? Indien de andere gezinsleden de taak van de volledig arbeidsongeschikte huisvrouw overnemen, leveren zij in feite meer werk, zodat in feite aan hen een vergoeding zou dienen toegekend. Meestal wordt de materiële schade dan toch aan de huisvrouw zelf uitgekeerd. Bij gedeeltelijke ongeschiktheid neemt de huisvrouw meestal haar taken waar. Zij levert dan alleszins een meerinspanning die in aanmerking komt voor vergoeding van extra- patrimoniale schade. Opnieuw dient vastgesteld dat er voor de kleinere invaliditeitspercentages, b.v. tot 15%, soms geen materiële schade wordt toegekend. De toegekende vergoeding is meestal een forfaitair bedrag per dag dat in orde van grootte vaak de vergoeding die uit hoofde van morele schade wordt toegekend, benadert. Gezien de materiële vergoeding die aan een huisvrouw toekomt in feite zowel een economisch als een extra- patrimoniaal aspect vertoont rijst de vraag of de aan de huivrouwen toegekende materiële vergoeding door de rechtspraak niet ondergewaardeerd wordt. Het Nationaal Verbond van Magistraten van Eerste Aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrederechters en Politierechters hebben dit blijkbaar aangevoeld, vermits hun nieuwe indicatieve tabellen een verhoging voorstaan. De basisvergoeding voor een huisvrouw bedraagt nu 20 euro per dag voor een vrouw zonder kinderlast. Dit bedrag van 20 euro per dag wordt opgetrokken tot 25 euro voor een huisvrouw in een éénkindgezin. Per bijkomend kind wordt het bedrag van 25 euro telkens 5 euro verhoogd. Hetgeen geldt voor de huisvrouw is in tijden van emancipatie uiteraard ook van toepassing op de huisman, zijnde de man die de huiselijke taken waarneemt terwijl zijn partner de kost verdient…

Er is een verdeling mogelijk van de hierboven aangehaalde waarden wanneer man en vrouw samen uit werken gaan, a rato van hun beschikbaarheid voor het huishouden. Als hulp aan derden werd betaald, dient deze integraal te worden vergoed. Deze vergoeding mag echter geen doublure zijn voor het verlies van de economische waarde huishouden.

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.