Wat is een MME

MME is de afkorting voor Minnelijke Medische Expertise. Wanneer u het slachtoffer bent in een ongeval bestaat de mogelijkheid dat u gevraagd wordt om de schade te regelen via een MME. In dit geval zal u onderzocht worden door uw raadsdokter samen met de raadsdokter van de tegenpartij. In gezamenlijk overleg wordt door de beide dokters een expertiserapport opgesteld. Dit rapport wordt dan gebruikt als leidraad voor het berekenen van uw schadevergoeding. Wanneer u instemt met een MME en hiervoor heeft afgetekend, dan is het expertiserapport ook definitief. Indien u achteraf niet akkoord gaat met de bevindingen in het rapport , kan u dit niet meer aanvechten.

Als uw arts en de arts van tegenpartij geen eensgezind standpunt kunnen innemen dan wordt de knoop doorgehakt door een arbiter.

Wanneer een protocol hebt ondertekend waarin een scheidsrechter is voorzien moet u opletten! De arbiter heeft altijd het laatste woord. Zijn verslag als scheidsrechter is niet alleen een advies  maar ook een definitieve beslissing.

De rechtbank kan hier niets meer aan veranderen. Het gerechtelijk wetboek stelt dat een beslissing van een arbiter niet meer kan veranderd worden .

Terwijl een gerechtelijke expertise geen beslissing is die de rechter bindt.

In een MME legt u uw lot definitief in handen van de dokters.

In een gerechtelijke expertise heeft de rechtbank het laatste woord.

Vraag dus aan tegenpartij om in  het contract dat men voorlegt “protocol MME” het volgende te schrijven: de besluiten van de arbiter zijn niet definitief voor de rechter. Het is dan een advies geworden., niet bindend voor de rechter.

De publicaties in de rechtsleer hierover zijn wisselvallig.

Alles hangt af van het contract dat u tekent als opdracht voor uw raadsdokter. U kunt aan uw raadsdokter advies vragen. Hij zal namens u een belangrijke verbintenis aangaan waarin hij uw verliesposten moet kennen. Datum werkhervatting? Hoeveel medische uitgaven hebt u gehad voor en na de consolidatiedatum? Deze datum verschuift vaak tijdens onderhandelingen. Na consolidatiedatum weigert tegenpartij meestal om te vergoeden voor kinesitherapie, apothekerskosten, vergoeding hulp van derden. Uw raadsdokter zal met u een belangrijke beslissing moeten nemen waarbij hij de reeds gemaakte kosten goed moet kennen. In onderhandelingen tussen artsen wordt langs beide kanten water bij de wijn gedaan om een gezamenlijke eindbeslissing te kunnen nemen. De achtergrondinformatie over schadecijfers is hierin belangrijk. Verzekeringsmaatschappijen en hun medische dienst betwisten soms vergoedingen. Wederzijdse toegevingen over verliesposten vinden plaats.

Dit bericht is geplaatst in info met de tags . Bookmark de permalink.