Morele schade

(176) De morele schade omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval. De Volksmond spreekt over “pijn en smarten”. Er dient vastgesteld dat de rechtbanken geneigd zijn vaak vrij algemeen aanvaarde forfaits als basis te nemen bij de berekening van de schadevergoeding die aan het slachtoffer toekomt. OP zich komt deze tendens de rechtzekerheid ten goede omdat bij herhaalde gelijkaardige schadegevallen vertrokken zal worden van dezelfde normen. Het lijkt nochtans niet overbodig te waarschuwen voor het gevaar dat hierdoor de schade niet steeds in concreto beoordeeld de intensiteit van de pijnen, de hulpbehoevendheid van de slachtoffers, de duur van de revalidatie, zodat in sommige dossiers een hogere vergoeding dan de gemiddelde vergoeding verantwoord is, gezien de pijnen, zowel op fysiek als moreel vlak, hoger moeten ingeschat worden in het ene geval in vergelijking met het andere. Op het ogenblik van publicatie schimmelt de toegekende vergoeding voor één dag morele schade t.a.v een slachtoffer met 100% tijdelijke arbeidsongeschiktheid tussen de 14,87 euro en de 24,79 euro. Het nationaal verbond van Magistraten van Eerste Aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede en Politierechters voorzien een indicatief tarief van 24,79 euro per dag. In geval van hospitalisatie wordt een hogere vergoeding toegekend, meestal tussen de 22,31 euro en de 29,75 euro per dag. De indicatieve tabellen voorzien 30,99 euro per gewone dag hospitalisatie. Indien de hospitalisatie gepaard gaat met zware pijnen of ingrepen met fysische hinder wordt dit bedrag opgetrokken tot 37,18 euro per dag. Het Verbod van Magistraten van Eerste Aanleg en het Verbond van Vrede- en Politierechters geven als voorbeelden: het breken van beenderen en het nemen van huid voor transplantatie bij brandwonden. Voor de periodes van degressieve gedeeltelijk tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld periodes van 50% en 25%, zal aan het slachtoffer pro rata een vergoeding worden toegekend van de Basisvergoeding aan 100% per dag. Indien deze basisvergoeding bijgevolgen 19,83 euro per dag bedraagt aan 100%, wordt voor de periodes aan 50% en 25% respectievelijk 9,92 euro en 4,96 euro per dag weerhouden.

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.